Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZĘSZCZAJACYCH DO MORSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRY DOBRY W GDAŃSKU

Sprawdź szybko

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2023/2024 Aktualizacja 26.09.23
zobacz
E-dziennik
Sprawdź oceny
zobacz
KONKURSY wyniki
Sprawdź czy wygrałeś!
zobacz
Jadłospis
Menu jadalni 04.03-08.03
zobacz

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZĘSZCZAJACYCH DO MORSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRY DOBRY W GDAŃSKU

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZĘSZCZAJACYCH DO MORSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALEKSANDRY DOBRY
  W GDAŃSKU

 

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka jest FIRMA ROZWOJOWO-EDUKACYJNA MONIKA GIERSZON, ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk, prowadząca Morską Szkołę Podstawową im. Aleksandra Doby w Gdańsku, ul. Rogalińska 17, 80-809 Gdańsk

 1. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły, p. Kamil Gajewski, kontakt: k.gajewski@morskaszkola.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Eliza Łuczkiewicz-Sztuka, kontakt: iod@rodo-edu.pl
 3. Państwa dane osobowe wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka będą przetwarzane
  w celu:
  1. wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (podstaw prawna art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
  2. realizacji umowy, tj. możliwości uczęszczania mojego dziecka do Szkoły.
  3. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.
   c ) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO);
  4. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 4. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane na czas uczęszczania Państwa dziecka do Szkoły. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych
  w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres określony ustawowo.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy, tj. brakiem możliwości podjęcia nauki oraz uczęszczania do Szkoły.
 6. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka będą przekazywane m.in. instytucjom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji zadań statutowych Szkoły. Ponadto Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka będą przekazywane do instytucji państwowych w wyniku wykonywania ustawowych zadań Szkoły.
 7. Jako Administrator Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, mogą je również Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu
  z Inspektorem Ochrony Danych.
 8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora narusza wszystkie w/w prawa.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać bez Państwa wcześniejszej zgody danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

                                                                                              

Konkursy 2022/2023

Konkursy szkolne i kuratoryjne. Weź udział w jednym z konkursów!
Więcej informacji

KONKURSY wyniki

Sprawdź czy wygrałeś!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji
Dane kontaktowe

80-809 Gdańsk

ul. Rogalińska 17

+48 58 325 68 68

biuro@morskaszkola.pl

Bądź z nami