Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Sprawdź szybko

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2023/2024 Aktualizacja 26.09.23
zobacz
E-dziennik
Sprawdź oceny
zobacz
KONKURSY wyniki
Sprawdź czy wygrałeś!
zobacz
Jadłospis
Menu jadalni 02.10 - 06.10
zobacz

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA 
Z MORKSIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. DOBY W GDAŃSKU

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Firma Edukacyjno-Rozwojowa Monika Gierszon, prowadząca Morską Szkołę Podstawową im. A. Doby w Gdańsku, ul. Rogalińska 17.
 2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły  Kamil Gajewski,  kontakt: k.gajewski@morskaszkola.pl
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: rodo@morskaszkola.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO łącznie z przepisem krajowym jakim jest art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażonej wcześniej przez Panią/Pana zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko ze Szkoły. Stanowi to warunek umożliwiający odbiór dziecka ze Szkoły.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2021/2022, a następnie trwale niszczone. 
 7. W przypadku wyrażanie przez Panią/ Pana zgody, przysługuje Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofniecie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka ze szkoły.
 8. Cofniecie zgody może mieć́ następującą̨ formę̨: Cofam zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych przez Morską Szkołę Podstawową im. A. Doby w Gdańsku, udzieloną na rok szkolny 2021/2022 w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko ze Szkoły. (Podpis osoby, której dane dotyczą̨). 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 
 10. Każda osoba, której dane dotyczą̨ ma prawo wnieść́ skargę̨ do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO, jeśli uważa, że jej dane są przetwarzane w sposób naruszający w/w prawa. 
 11. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich bądź do organizacji międzynarodowych. 
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu bądź zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

Konkursy 2022/2023

Konkursy szkolne i kuratoryjne. Weź udział w jednym z konkursów!
Więcej informacji

KONKURSY wyniki

Sprawdź czy wygrałeś!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji
Dane kontaktowe

80-809 Gdańsk

ul. Rogalińska 17

+48 58 325 68 68

biuro@morskaszkola.pl

Bądź z nami