Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REGULAMIN

Sprawdź szybko

PLAN LEKCJI
Pobierz plan lekcji
zobacz
E-dziennik
Sprawdź oceny
zobacz
KONKURSY
Weź udział w jednym z konkursów!
zobacz
Jadłospis
Menu jadalni
zobacz

REGULAMIN

Regulamin Szczęśliwego Numerka w Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku

 

 1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
 2. Szczęśliwy Numerek jest losowany codziennie około godziny między godziną 18:00 a 19:00 w dzienniku Librus i obowiązuje od następnego dnia.
 3. Losowanie Szczęśliwego Numerka, który będzie obowiązywał w poniedziałek odbywać się będzie w sobotę.
 4. Losowanie przywileju Szczęśliwego Numerka rozpocznie się 20.09.2021 wraz z początkiem obchodów II Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia.
 5. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
 6. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek oraz z konieczności posiadania pracy domowej w dniu, w którym Szczęśliwy Numerek obowiązuje.
 7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac klasowych oraz kartkówek.
 8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.
 9. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wykonania pracy domowej zadanej w dniu, w którym obowiązuje.
 10. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek w sposób uprzejmy poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji, zaraz po wejściu do sali.
 11. Wylosowany Szczęśliwy Numerek będzie widoczny na stronie internetowej szkoły morskaszkola.pl tuż po losowaniu. Będzie on również widoczny w dzienniku elektronicznym Librus dla nauczycieli prowadzących lekcje w dniu jego obowiązywania.
 12. Wylosowany danego dnia Szczęśliwy Numerek nie bierze udziału w losowaniu następnego dnia.
 13. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można skorzystać, ale nie jest to obowiązek.
 14. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych oraz aktywności na lekcji.
 15. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z przestrzegania obowiązków określonych w statucie.
 16. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
 17. Uczeń ze Szczęśliwym Numerkiem może nadal otrzymywać punkty ujemne za zachowanie.
 18. Szczęśliwy Numerek nie dotyczy osób, które notorycznie opuszczają zajęcia szkolne oraz uchylają się od odpowiedzi. Decyzję o uchyleniu przywileju Szczęśliwego Numerka podejmuje nauczyciel prowadzący dany przedmiot.
 19. Przywilej Szczęśliwego Numerka może zostać całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad przez uczniów.
 20. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich uczniów szkoły.

Kalendarz

Rozwijamy talenty - zadania dodatkowe

Zachęcamy uczniów klas 4-8 do korzystania z zakładki!
Więcej informacji

KONKURSY

Weź udział w jednym z konkursów!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji
Dane kontaktowe

80-809 Gdańsk

ul. Rogalińska 17

+48 58 325 68 68

biuro@morskaszkola.pl

Bądź z nami