Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kadra

Sprawdź szybko

PLAN LEKCJI
Pobierz plan lekcji
zobacz
E-dziennik
Sprawdź oceny
zobacz
KONKURSY
Weź udział w jednym z konkursów!
zobacz
Jadłospis
Menu jadalni
zobacz

Kadra

D Y R E K C J A

Kamil Gajewski

Dyrektor

k.gajewski@morskaszkola.pl

Jolanta Bednarz  

Wicedyrektor klas 4-8

Nauczyciel historii i WOS’u

 j.bednarz@morskaszkola.pl

Anna Kotowska

Wicedyrektor klas 1-3

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel informatyki

a.kotowska@morskaszkola.pl

Aleksandra Musielak

Wicedyrektor ds. wychowawczych

Psycholog

Koordynator zespołu specjalistów

a.musielak@morskaszkola.pl

Z E S P Ó Ł    E D U K A C J I   W C Z E S N O S Z K O L N E J

Borowska Grażyna

Wychowawca klasy 2E

Język polski dla obcokrajowców

g.borowska@morskaszkola.pl

Dornakowska-Wiśniewska Jagoda

Wychowawca klasy 2B

j.dornakowska-wisniewska@morskaszkola.pl

Filipowicz-Chuść Małgorzata

Wychowawca klasy 3D

Kółko zainteresowań: Klub Dobrej Książki

m.filipowicz-chusc@morskaszkola.pl

Gbel Agnieszka

Wychowawca klasy 3A

Kółko zainteresowań: Pomigajmy razem

a.gbel@morskaszkola.pl

Kielak Katarzyna

Wychowawca klasy 1D

Kółko zainteresowań: LEGO

k.kielak.@morskaszkola.pl

Kuhr Aleksandra

Wychowawca klasy 2C

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kółko zainteresowań: Kółko czytelniczo-plastyczne

a.khur@morskaszkola.pl

Maroska Agata

Wychowawca klasy 2D

a.maroska@morskaszkola.pl

Milik Paulina

 

p.kwapisz@morskaszkola.pl

Moniuszko Anna

Wychowawca klasy 3E

Kółko zainteresowań: Gry i zabawy sportowe

a.moniuszko@morskaszkola.pl

Piotrowska Anna

Wychowawca klasy 1A

Język polski dla obcokrajowców

a.piotrowska@morskaszkola.pl

Pławińska Anna

Wychowawca klasy 2A

Kółko zaintersowań: Legorobotyka

a.plawinska@morskaszkola.pl

Podpora Aleksandra

Wychowawca klasy 1C

Język polski dla obcokrajowców

Kółko zainteresowań: Gry stolikowe

a.podpora@morskaszkola.pl

Romanowska Joanna

Wychowawca klasy 1B

Kółko zaintersowań: LEGO

j.romanowska@morskaszkola.pl

Skwarcow Magdalena

Wychowawca klasy 3B

Kółko zainteresowań: Kółko literacko-muzyczne

m.skwarcow@morskaszkola.pl

Sokołowska Małgorzata

Wychowawca klasy 3F

Wychowawca klasy 7A

Nauczyciel Muzyki

m.sokolowska@morskaszkola.pl

Wysocka Monika

Wychowawca klasy 3C

m.witkowska@morskaszkola.pl

Z E S P Ó Ł   H U M A N I S T Y C Z N O - J Ę Z Y K O W Y

Agacińska Maria

Nauczyciel języka polskiego

m.agacinska@morskaszkola.pl

Barnigiel Patrycja

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 5D

p.barnigiel@morskaszkola.pl

Bielska Izabela

Nauczyciel języka angielskiego

i.demianiuk@morskaszkola.pl

Brodecka Jowita

Nauczyciel języka polskiego

Język polski dla obcokrajowców

Wychowawca klasy 4D

j.brodecka@morskaszkola.pl

Ciesielski Paweł

Nauczyciel historii

p.ciesielski@morskaszkola.pl

Chodnikiewicz Ewa

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 5A

e.chodnikiewicz@morskaszkola.pl

Chuść Martyna

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 4C

m.chusc@morskaszkola.pl

Chytkowska Jagoda

Nauczyciel języka angielskiego

j.chytkowska@morskaszkola.pl

Józefowicz Dorota

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 6D

d.jozefowicz@morskaszkola.pl

Kaszubowska Anna

Nauczyciel muzyki

Wychowawca klasy 5B

Kółko zainteresowań: Klubmuzyczny "Ósemka"

a.kaszubowska@morskaszkola.pl

ks. Klajnys Adam

Nauczyciel religii

a.klajnys@morskaszkola.pl

Leszczyńska Lidia

Nauczyciel WDŻ

l.leszczynska@morskaszkola.pl

Łybacka Agata

Nauczyciel historii

Wychowawca klasy 7C

a.lybacka@morskaszkola.pl

Mańka Aleksandra

Nauczyciel języka hiszpańskiego

a.manka@morskaszkola.pl

Polcyn Katarzyna

Nauczyciel Religii

Wychowawca klasy 7E

k.polcyn@morskaszkola.pl

Przybylska Maria

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy 6A

Język polski dla obcokrajowców

m.przybylska@morskaszkola.pl

Skwarcow Paulina

Nauczyciel języka hiszpańskiego

p.skwarcow@morskaszkola.pl

ks. Soliński Sebastian

Nauczyciel religii

s.solinski@morskaszkola.pl

Stankiewicz Robert

Nauczyciel plastyki

r.stankiewicz@morskaszkola.pl

Staśkiewicz Ewa

Nauczyciel plastyki i techniki

e.staskiewicz@morskaszkola.pl

Sternik Joanna

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy 8A

j.sternik@morskaszkola.pl

Szwagierczak Karolina

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 6C

Język rosyjski dla początkujących

k.szwagierczak@morskaszkola.pl

Świder Karolina

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy 7D

k.swider@morskaszkola.pl

Voichuk Olga

Nauczyciel języka angielskiego

o.voichuk@morskaszkola.pl

Warpas-Świderska Ilona

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy 7B

i.warpas-swiderska@morskaszkola.pl

Z E S P Ó Ł   M A T E M A T Y C Z N O - P R Z Y R O D N I C Z Y

Borys Piotr

Nauczyciel informatyki

p.borys@morskaszkola.pl

Głowacka Klaudia

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 6E

k.glowacka@morskaszkola.pl

Głobińska Małgorzata

Nauczyciel przyrody

m.globinska@morskaszkola.pl

Konopka Anna

Nauczyciel biologii

Wychowawca klasy 8C

a.mroczkowska@morskaszkola.pl

Kozłowska-Krukowski Agnieszka

Nauczyciel chemii

Nauczyciel fizyki

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 4B

a.kozlowska@morskaszkola.pl

Leszczyński Aleksander

Nauczyciel informatyki

a.leszczynski@morskaszkola.pl

Liczmańska Sandra

Nauczyciel geografii

Wychowawca klasy 8D

s.liczmanska@morskaszkola.pl

Markiewicz Joanna

Nauczyciel matematyki

j.markiewicz@morskaszkola.pl

Nowakowska Danuta

Nauczyciel przyrody

d.nowakowska@morskaszkola.pl

Reut Artur

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 6B

a.reut@morskaszkola.pl

Zwiefka Dorota

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel chemii

d.zwiefka@morskaszkola.pl

Z E S P Ó Ł   W Y C H O W A N I A   F I Z Y C Z N E G O

Budziwojski Piotr

 gimnastyka korekcyjna

p.budziwojski@morskaszkola.pl

Dembiński Paweł

 Gimnastyka korekcyjna

p.dembinski@morskaszkola.pl

Kleman Aleksandra

Nauka pływania

Wychowawca klasy 7F

a.kleman@morskaszkola.pl

Kryżewski Dawid

Nauka pływania

Gimnastyka korekcyjna

d.kryzewski@morskaszkola.pl
Ostrowska Małgorzata   m.ostrowska@morskaszkola.pl

Podgórski Wiktor

Nauka pływania

Gimnastyka korekcyjna

Kółko zainteresowań: Gitara dla początkujących

w.podgorski@morskaszkola.pl

Przybytkowski Jarosław

 

j.przybytkowski@morskaszkola.pl

Szalczyńska Marta

Gimnastyka korekcyjna

Wychowawca klasy 5C

m.szalczynska@morskaszkola.pl

Wieczorkowski Łukasz

Gimnastyka korekcyjna

Wychowawca klasy 8B

l.wieczorkowski@morskaszkola.pl

Z E S P Ó Ł   S P E C J A L I S T Ó W

Pastucha Izabela

Pedagog

i.pastucha@morskaszkola.pl

Trębińska Anna

Psycholog

Nauczyciel wspomagający w klasie  7C

a.trebinska@morskaszkola.pl

Bloch Urszula

Nauczyciel wspomagający w klasie 5B i 7C

Terapia dzieci nieśmiałych

u.bloch@morskaszkola.pl

Bogucka Anna

Nauczyciel wspomagający

a.wojtkow@morskaszkola.pl

Borodiuk Anna

Nauczyciel wspomagający w klasie 6E

a.borodiuk@morskaszkola.pl

Burakiewicz Paweł

Nauczyciel wspomagający w klasie 6D

Trener TUS

Fizjoterapeuta

Kółko zainteresowań: LEGO

p.burakiewicz@morskaszkola.pl

Cześnik-Guzow Joanna

Nauczyciel wspomagający w klasie 2C

j.czesnik@morskaszkola.pl

Dzieżyk Milena

Nauczyciel wspomagający w klasie 6A

m.dziezyk@morskaszkola.pl

Gaczoł Halszka

Nauczyciel wspomagający w klasie 2A

h.gaczol@morskaszkola.pl

Glac-Ściebura Zenobia

Nauczyciel wspomagający w klasie 6D

Trener TUS

z.glac-sciebura@morskaszkola.pl

Jagłowska Magdalena

Nauczyciel wspomagający w klasie 5B

Trener TUS

m.jaglowska@morskaszkola.pl

Jasiuk Ewelina

Nauczyciel wspomagający w klasie 3D

Trener TUS

e.jasiuk@morskaszkola.pl

Komorniczak Aleksandra

Nauczyciel wspomagający w klasie 3E

Trener TUS

a.komorniczak@morskaszkola.pl

Kotarska Ewelina

Nauczyciel wspomagający

e.kotarska@morskaszkola.pl

Kowalska Katarzyna

Nauczyciel wspomagający w klasie 1B

Trener TUS

k.kowalska@morskaszkola.pl

Krajniewska Marta

Nauczyciel wspomagający w klascie 4C

Trener TUS

m.krajniewska@morskaszkola.pl

Leżohupska Marta

Nauczyciel wspomagający w klasie 5A

Trener TUS

m.lezohupska@morskaszkola.pl

Makarska Anna

Nauczyciel wspomagający w klasie 6C

 

Marcfeld Jakub

Nauczyciel wspomagający w klasie 7B

Trener TUS

Kółko zainteresowań: LEGO

j.marcfeld@morskaszkola.pl

Maroń Emilia

Nauczyciel wspomagający w klasie 8A

e.podsiadla@morskaszkola.pl

Mikicka Magdalena

Terapeuta SI

m.gorgol@morskaszkola

Nikholz Paula

Nauczyciel wspomagający w klasie 4D

p.nikholz@morskaszkola.pl

Omasta Agnieszka

Nauczyciel wspomagający w klasie 2D

Trener TUS

a.omasta@morskaszkola.pl

Paradowska Dominika

Nauczyciel wspomagający  w klasie 7A

d.paradowska@morskaszkola.pl

Peć Katarzyna

Nauczyciel wspomagający w klasie 8B

Trener TUS

k.pec@morskaszkola.pl

Ramel-Burakiewicz Natalia

Nauczyciel wspomagający w klasie 1D

Trener TUS

n.ramel-burakiewicz@morskaszkola.pl

Skierczyńska Anna

Superwizor

a.skierczynska@morskaszkola.pl

Sowa Agnieszka

Neurologopeda

a.cimosz@morskaszkola.pl

Staszkiewicz Dalia

Nauczyciel wspomagający w klasie 4B

Trener TUS

d.staszkiewicz@morskaszkola.pl

Sudeńska Agnieszka

Nauczyciel wspomagający w klasie 5D

a.sudenska@morskaszkola.pl

Tkacz Katarzyna

Nauczyciel wspomagający w klasie 1A

Trener TUS

k.tkacz@morskaszkola.pl

Tołwińska-Kielar Katarzyna

Nauczyciel wspomagający w klasie 4B

k.tolwinska-kielar@morskaszkola.pl

Tomaszewska Magdalena

Nauczyciel wspomagający w klasie 7E

Trener TUS

m.tomaszewska@morskaszkola.pl

Trokowicz Ewa

Nauczyciel wspomagający w klasie 3C

e.trokowicz@morskaszkola.pl

Tumielewicz Anna

Terapeuta SI,

Nauczyciel wspomagający w klasie 6B

a.tumielewicz@morskaszkola.pl

Wagner Kamila

Terapia pedagogiczna

k.wagner@morskaszkola.pl

Wałaska Wioletta

Nauczyciel wspomagający w klasie 3C

w.walaska@morskaszkola.pl

Waselina Aleksandra

Nauczyciel wspomagający

a.waselina@morskaszkola.pl

Węsierska Agnieszka

Nauczyciel wspomagający w klasie 1C

Trener TUS

a.wesierska@morskaszkola.pl

Wójtowicz-Bandziak Anna

Nauczyciel wspomagający w klasie 8A

a.wojtowicz-bandziak@morskaszkola.pl

Z E S P Ó Ł   Ś W I E T L I C Y

Banaś Kamila

Kierownik świetlicy

k.banas@morskaszkola.pl

Czapiewska Marta

 

m.czapiewska@morskaszkola.pl

Czyżyk Laura

 

l.czyzyk@morskaszkola.pl

Fik Małgorzata

 

m.fik@morskaszkola.pl

Gerszberg Marcin

Nauczyciel etyki

m.gerszberg@morskaszkola.pl

Janus Małgorzata

 

m.janus@morskaszkola.pl

Kałuża Wiktoria

 

w.kaluza@morskaszkola.pl

Mikuła Amelia

 

a.mikula@morskaszkola.pl

Tusińska Elżbieta

Nauczyciel WOS’u

e.tusinska@morskaszkola.pl

Wąsowska - Goldberg Agnieszka

 

a.wasowska-goldberg@morskaszkola.pl

Wróbel Marzena   m.wrobel@morskaszkola.pl
B I B L I O T E K A

Jans Justyna

 

j.jans@morskaszkola.pl

Przystał Monika

 

m.przystal@morskaszkola.pl

 

Kalendarz

Rozwijamy talenty - zadania dodatkowe

Zachęcamy uczniów klas 4-8 do korzystania z zakładki!
Więcej informacji

KONKURSY

Weź udział w jednym z konkursów!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji
Dane kontaktowe

80-809 Gdańsk

ul. Rogalińska 17

+48 58 325 68 68

biuro@morskaszkola.pl

Bądź z nami