Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kadra

Sprawdź szybko

PLAN LEKCJI
orientacyjny plan lekcji
zobacz
E-dziennik
Sprawdź oceny
zobacz
KONKURSY wyniki
Sprawdź czy wygrałeś!
zobacz
Jadłospis 28.11-2.12.2022
Menu jadalni
zobacz

Kadra

D Y R E K C J A

Kamil Gajewski

Dyrektor

k.gajewski@morskaszkola.pl

Jolanta Bednarz Wicedyrektor klas 4-8

Nauczyciel historii

j.bednarz@morskaszkola.pl

Anna Kotowska

Wicedyrektor klas 1-3

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel informatyki

a.kotowska@morskaszkola.pl

Małgorzata Filipowicz

Wicedyrektor ds. wychowawczych

Koordynator zespołu specjalistów

m.filipowicz@morskaszkola.pl 
Z E S P Ó Ł    E D U K A C J I   W C Z E S N O S Z K O L N E J

Baczyńska-Janus Katarzyna

Wychowawca klasy 3D

k.baczynska-janus@morskaszkola.pl 

Dornakowska-Wiśniewska Jagoda

Wychowawca klasy 3B

j.dornakowska-wisniewska@morskaszkola.pl

Gbel Agnieszka

Wychowawca klasy 1A

a.gbel@morskaszkola.pl

Kielak Katarzyna

Wychowawca klasy 2D

k.kielak.@morskaszkola.pl

Kuhr Aleksandra

Wychowawca klasy 3C

Edukacja dla bezpieczeństwa 

a.khur@morskaszkola.pl

Milik Paulina

 

p.kwapisz@morskaszkola.pl

Moniuszko Anna

 

a.moniuszko@morskaszkola.pl

Nieroda Klaudia

Wychowawca klasy 1D

k.nieroda@morskaszkola.pl

Piotrowska Anna

Wychowawca klasy 2A 

a.piotrowska@morskaszkola.pl

Pławińska Anna

Wychowawca klasy 3A 

a.plawinska@morskaszkola.pl

Podpora Aleksandra

Wychowawca klasy 2C

a.podpora@morskaszkola.pl

Romanowska Joanna

Wychowawca klasy 2B

j.romanowska@morskaszkola.pl

Skwarcow Magdalena

Wychowawca klasy 1B

m.skwarcow@morskaszkola.pl

Sokołowska Małgorzata

Wychowawca klasy 3E

Wychowawca klasy 8A

Nauczyciel Muzyki

m.sokolowska@morskaszkola.pl

Wąsowska-Goldberg Agnieszka

Wychowawca klasy 1C

a.wasowska-goldberg@morskaszkola.pl

Wysocka Monika  

m.witkowska@morskaszkola.pl

Z E S P Ó Ł   H U M A N I S T Y C Z N O - J Ę Z Y K O W Y

Babiński Piotr

Nauczyciel plastyki

p.babinski@morskaszkola.pl 

Banaś Kamila

Nauczyciel języka polskiego

k.banas@morskaszkola.pl 

Barnigiel Patrycja

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 5D

p.barnigiel@morskaszkola.pl 

Bielska Izabela

Nauczyciel języka angielskiego

i.bielska@morskaszkola.pl

Brodecka Jowita

Nauczyciel języka polskiego

Język polski dla obcokrajowców

Wychowawca klasy 5D

j.brodecka@morskaszkola.pl

Chodnikiewicz Ewa

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 6A

e.chodnikiewicz@morskaszkola.pl

Chuść Martyna

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 5C

m.chusc@morskaszkola.pl

Chytkowska Jagoda

Nauczyciel języka angielskiego

j.chytkowska@morskaszkola.pl

Józefowicz Dorota

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 7D

d.jozefowicz@morskaszkola.pl

Kaszubowska Anna

Nauczyciel muzyki

Nauczuczyciel techniki

Wychowawca klasy 6B

a.kaszubowska@morskaszkola.pl

ks. Klajnys Adam

Nauczyciel religii

a.klajnys@morskaszkola.pl

Komolibio Aleksandra

Nauczyciel języka polskiego

a.komolibio@morskaszkola.pl 

Leszczyńska Lidia

Nauczyciel WDŻ

l.leszczynska@morskaszkola.pl

Łybacka Agata

Nauczyciel historii

Wychowawca klasy 8C

a.lybacka@morskaszkola.pl

ks Nastały Adrian

nauczyciel religii

a.nastaly@morskaszkola.pl 

Piećkan Klaudia

Nauczyciel historii

Nauczyciel WOS'u

k.pieckan@morskaszkola.pl 

Przybylska Maria

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy 7A

m.przybylska@morskaszkola.pl

ks. Redzimski Tomasz

Nauczyciel religii

t.redzimski@morskaszkola.pl 

Skwarcow Paulina

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Wychowawca klasy 7C

p.skwarcow@morskaszkola.pl

Stankiewicz Robert

Nauczyciel plastyki

Nauczyciel techniki

r.stankiewicz@morskaszkola.pl

Sternik Joanna

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy 4A

j.sternik@morskaszkola.pl

Szwagierczak Karolina

Nauczyciel języka angielskiego

 

k.szwagierczak@morskaszkola.pl

Świder Karolina

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy 8D

bibliotekarz

k.swider@morskaszkola.pl

Voichuk Olga

Nauczyciel języka angielskiego

o.voichuk@morskaszkola.pl

Vashchuk Kateryna

Nauczyciel języka polskiego dla obcokrajowców

k.vashchuk@morskaszkola.pl 

Warpas Ilona

Nauczyciel języka polskiego

Doradztwo zawodowe

Wychowawca klasy 8B

i.warpas@morskaszkola.pl

Z E S P Ó Ł   M A T E M A T Y C Z N O - P R Z Y R O D N I C Z Y

Adamczak Emilia

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel fizyki

Nauczyciel biologii

e.adamczak@morskaszkola.pl 

Borys Piotr

Nauczyciel informatyki

p.borys@morskaszkola.pl

Głowacka Klaudia

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 7E

k.glowacka@morskaszkola.pl

Głobińska Małgorzata

Nauczyciel przyrody

m.globinska@morskaszkola.pl

Konopka Anna

Nauczyciel biologii

Wychowawca klasy 4D

a.mroczkowska@morskaszkola.pl

Kozłowska-Krukowski Agnieszka

Nauczyciel chemii

Nauczyciel fizyki

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 5B

a.kozlowska@morskaszkola.pl

Leszczyński Aleksander

Nauczyciel informatyki

a.leszczynski@morskaszkola.pl

Liczmańska Sandra

Nauczyciel geografii

Nauczyciel przyrody

Wychowawca klasy 4F

s.liczmanska@morskaszkola.pl

Markiewicz Joanna

Nauczyciel matematyki

j.markiewicz@morskaszkola.pl

Mikuła Ewelina

Nauczyciel informatyki

e.mikula@morskaszkola.pl 

Paszkowska Joanna

Nauczyciel geografii

j.paszkowska@morskaszkola.pl 

Reut Artur

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 7B

a.reut@morskaszkola.pl

Zwiefka Dorota

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel chemii

d.zwiefka@morskaszkola.pl

Z E S P Ó Ł   W Y C H O W A N I A   F I Z Y C Z N E G O

Borkowska Lucyna

 

l.borkowska@morskaszkola.pl 

Budziwojski Piotr

 gimnastyka korekcyjna

p.budziwojski@morskaszkola.pl

Dembiński Paweł

 Gimnastyka korekcyjna

p.dembinski@morskaszkola.pl

Kleman Aleksandra

 

a.kleman@morskaszkola.pl

Jagoda Paweł   p.jagoda@morskaszkola.pl 
Kryżewski Dawid

Nauka pływania

Gimnastyka korekcyjna

d.kryzewski@morskaszkola.pl

Podgórski Wiktor

Nauka pływania

Gimnastyka korekcyjna

w.podgorski@morskaszkola.pl

Szalczyńska Marta

 

m.szalczynska@morskaszkola.pl

Wieczorkowski Łukasz

Gimnastyka korekcyjna

l.wieczorkowski@morskaszkola.pl

Z E S P Ó Ł   S P E C J A L I S T Ó W

Pastucha Izabela

Pedagog

i.pastucha@morskaszkola.pl

Trębińska Anna

Psycholog

Nauczyciel wspomagający w klasie  8C

a.trebinska@morskaszkola.pl

Bloch Urszula

Nauczyciel wspomagający w klasie 6B i 8C

u.bloch@morskaszkola.pl

Borodiuk Anna

Nauczyciel wspomagający w klasie 7E

a.borodiuk@morskaszkola.pl

Bugaj Karolina

Nauczyciel wspomagający w klasie 4E

k.bugaj@morskaszkola.pl 

Burakiewicz Paweł

Nauczyciel wspomagający w klasie 1D

Fizjoterapeuta

p.burakiewicz@morskaszkola.pl

Cześnik-Guzow Joanna

Nauczyciel wspomagający w klasie 3C

j.czesnik@morskaszkola.pl

Czyżyk Laura

Nauczyciel wspomagający w klasie 1B

l.czyzyk@morskaszkola.pl 

Dzieżyk Milena

Nauczyciel wspomagający w klasie 7A

m.dziezyk@morskaszkola.pl

Gaczoł Halszka

Nauczyciel wspomagający w klasie 3A

h.gaczol@morskaszkola.pl

Glac-Ściebura Zenobia

Wychowawca i nauczyciel wspomagający klasy 4C

z.glac-sciebura@morskaszkola.pl

Jagłowska Magdalena

Nauczyciel wspomagający w klasie 6B

m.jaglowska@morskaszkola.pl

Jaroszewska Klaudia 

Nauczyciel wspomagający w klasie 3E

k.jaroszewska@morskaszkola.pl 

Jasiuk Ewelina

Nauczyciel wspomagający w klasie 4D

e.jasiuk@morskaszkola.pl

Komorniczak Aleksandra

Nauczyciel wspomagający w klasie 4E

a.komorniczak@morskaszkola.pl

Kondys Jarosław

Nauczyciel wspomagający w klasie 8C

j.kondys@morskaszkola.pl 

Kotarska Ewelina

Nauczyciel wspomagający w klasie 7B

e.kotarska@morskaszkola.pl

Krajniewska Marta

Nauczyciel wspomagający w klascie 5C

m.krajniewska@morskaszkola.pl

Makarska Anna

Nauczyciel wspomagający w klasie 7C

 a.makarska@morskaszkola.pl 

Marcfeld Jakub

Pedagog

Nauczyciel wspomagający w klasie 8B

j.marcfeld@morskaszkola.pl

Mazur Ewelina

Logopeda

e.mazur@morskaszkola.pl 

Mikicka Magdalena

Terapeuta SI

m.gorgol@morskaszkola

Nikholz Paula

Nauczyciel wspomagający w klasie 5D

p.nikholz@morskaszkola.pl

Omasta Agnieszka

Nauczyciel wspomagający w klasie 3D

a.omasta@morskaszkola.pl

Paradowska Dominika

Nauczyciel wspomagający  w klasie 8A

d.paradowska@morskaszkola.pl

Peć Katarzyna

Psycholog

Nauczyciel wspomagający w klasie 1C

k.pec@morskaszkola.pl

Ramel-Burakiewicz Natalia

Nauczyciel wspomagający w klasie 2D

n.ramel-burakiewicz@morskaszkola.pl

Rudnicka Kinga

Nauczyciel wspomagający w klasie 7D

k.rudnicka@morskaszkola.pl 

Skierczyńska Anna

Superwizor

a.skierczynska@morskaszkola.pl

Śliwińska Marta

Nauczyciel wspomagający w klasie 1C

m.sliwinska@morskaszkola.pl 

Sowa Agnieszka

Neurologopeda

a.cimosz@morskaszkola.pl

Staszkiewicz Dalia

Nauczyciel wspomagający w klasie 5B

d.staszkiewicz@morskaszkola.pl

Sudeńska Agnieszka

Nauczyciel wspomagający w klasie 6D

a.sudenska@morskaszkola.pl

Tkacz Katarzyna

Nauczyciel wspomagający w klasie 2A

k.tkacz@morskaszkola.pl

Tołwińska-Kielar Katarzyna

Pedagog

Nauczyciel wspomagający w klasie 5B

k.tolwinska-kielar@morskaszkola.pl

Tomaszewska Magdalena

Wychowawca i nauczyciel wspomagający w klasie 8E

m.tomaszewska@morskaszkola.pl

Trokowicz Ewa

Nauczyciel wspomagający w klasie 4C

e.trokowicz@morskaszkola.pl

Wagner Kamila

Terapia pedagogiczna

k.wagner@morskaszkola.pl

Wałaska Wioletta

Nauczyciel wspomagający w klasie 2B

w.walaska@morskaszkola.pl

Waselina Aleksandra

Nauczyciel wspomagający

a.waselina@morskaszkola.pl

Węsierska Agnieszka

Nauczyciel wspomagający w klasie 2C

a.wesierska@morskaszkola.pl

Woźniak Paulina

Nauczyciel wspomagający 3C

p.wozniak@morskaszkola.pl 

Wójtowicz-Bandziak Anna

 Nauczyciel wspomagający w klasie 1A

a.wojtowicz-bandziak@morskaszkola.pl

Zalewska - Sobuś Sylwia

Nauczyciel wspomagający w klasie 3B

s.zalewska-sobus@morskaszkola.pl 

Z E S P Ó Ł   Ś W I E T L I C Y

Banaś Kamila

Kierownik świetlicy

k.banas@morskaszkola.pl 

Czapiewska Marta

 

m.czapiewska@morskaszkola.pl

Fik Małgorzata

 

m.fik@morskaszkola.pl

Gerszberg Marcin

Nauczyciel etyki

m.gerszberg@morskaszkola.pl

Janus Małgorzata

 

m.janus@morskaszkola.pl

Kałuża Wiktoria

 nauczyciel etyki klas 1-3

w.kaluza@morskaszkola.pl

Lehmann Andżelika

 

a.lehmann@morskaszkola.pl 

Słomińska-Pałka Jolanta

 

j.slominska-palka@morskaszkola.pl 

Tyburska Amelia

 

a.mikula@morskaszkola.pl

Tusińska Elżbieta

Nauczyciel WOS’u

e.tusinska@morskaszkola.pl

Wróbel Marzena   m.wrobel@morskaszkola.pl 
B I B L I O T E K A

Przystał Monika

 

m.przystal@morskaszkola.pl

Karolina Świder

k.swider@morskaszkola.pl

 

Konkursy 2022/2023

Konkursy szkolne i kuratoryjne. Weź udział w jednym z konkursów!
Więcej informacji

KONKURSY wyniki

Sprawdź czy wygrałeś!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji
Dane kontaktowe

80-809 Gdańsk

ul. Rogalińska 17

+48 58 325 68 68

biuro@morskaszkola.pl

Bądź z nami