Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa

zaprasza uczniów już od 1 września 2015 r.

 

Ramowy plan pracy placówki:

 • Pełna opieka i edukacja w godzinach 7.00 – 17.00.

 • Zajęcia edukacyjne w godzinach 8.00 – 14.30.

 • Przerwa lunchowa (własna kuchnia).

 • Świetlica w godzinach 7.00-8.00, 14.30 - 17.00.

 • Kółka zainteresowań (język hiszpański, judo, karate, trening piłki nożnej, koło ortograficzne, koło matematyczne, konstrukcje przestrzenne, taniec, gimnastykę ogólnorozwojową oraz korekcyjną). Dokładna oferta kół zainteresowań jest tworzona po konsultacji z Rodzicami na bazie ankiety uwzględniającej zainteresowania dzieci w zakresie działań artystycznych, teatralnych, językowych, czytelniczych, sportowych i edukacji morskiej).

 • Program nauczania realizowany zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej.

 • Pomoc w odrabianiu prac domowych.

 • Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, terapia pedagogiczna, logopedia.

 • Język angielski 5 x w tygodniu.

 • Sala gimnastyczna.

 • Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablic interaktywnych, sali komputerowej oraz innych nowoczesnych laboratoriów i środków dydaktycznych.

 • Klasy 18 osobowe.

 • Opieka psychologiczna.

 • Zajęcia basenowe.

 

Zestaw programów:

Klasa Pierwsza: 

Edukacja zintegrowana

Język angielski

Rytmika

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Religia

Program wychowawczy

Program profilaktyki zdrowotnej

Klasa Druga:

Edukacja zintegrowana

Język angielski

Rytmika

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Religia

Program wychowawczy

Program profilaktyki zdrowotnej

Klasa Trzecia:

Edukacja zintegrowana

Język angielski

Rytmika

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Religia

Program wychowawczy

Program profilaktyki zdrowotnej


Opłata miesięczna (całoroczna) 600 zł.

W przypadku uczęszczania rodzeństwa do Morskiego Przedszkola Niepublicznego obowiązuje zniżka w czesnym w wysokości 10%. Jednorazowe wpisowe wynosi 500zł.
Rodzice z Morskiego Przedszkola Niepublicznego kwota 350zł.

Więcej informacji pod numerem telefonu 796 391 614, na stronie www.morskaszkola.pl oraz na stronie www.morskieprzedszkole.pl w zakładce SZKOŁA.